Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od 25 września do 30 listopada 2014r.  zakupy nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu realizowane są ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1.

Na realizację wymienionego zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu otrzymała dofinansowanie w wysokości 4200,00zł, w tym na zakup książek dla dzieci i młodzieży 1260,00zł.

Od 15 lipca do 30 listopada 2015r. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu realizowane są ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Na realizację wymienionego zadania w 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu otrzymała dofinansowanie w wysokości 5620,00zł.

Od 3 czerwca do 30 listopada 2016r. zakupy nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu realizowane są ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Na realizację wymienionego zadania w 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu otrzymała dofinansowanie w wysokości 5700,00zł.

Od 14 września do 30 listopada 2017r. zakupy nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu realizowane są ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Na realizację wymienionego zadania w 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000,00zł.