Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Tydzień z Internetem 18-24 marca 2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu przystąpiła do ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem 2013.W ramach akcji
w dniach od 19 do 23 marca 2013 roku w godzinach od 17.00-19.00 Gminna Biblioteka Publiczna  zaprasza osoby w wieku 50+ , które nie miały dotychczas żadnych doświadczeń z Internetem na warsztaty komputerowe „Pierwszy krok w cyfrowy świat”.
Spotkania, prowadzone będą przez Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans Panią Agatę Kłósak.
W planie:

  • podstawy obsługi komputera
  • obsługa edytora tekstów Microsoft Word
  • wyszukiwanie informacji w sieci
  • komunikacja elektroniczna

Warsztaty są bezpłatne. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający udział w kursie.

Zapisu można dokonać telefonicznie pod nr 33 8654-649

Pięćdziesiątka.